Már csak néhány hónap van hátra ahhoz, hogy az újonnan épülő házak esetében jelentős változások lépjenek életbe. Egy kormányhatározat értelmében 2021. január 1-től módosulnak az új építésű ingatlanokra vonatkozó energiahatékonysági előírások.7/2006. (V. 24.) TNM rendelet)

  1. január 1. utánéletbe lévő szigorítások mellett kötelező előírás lesz, hogy az épület energiaigényét az összesített energetikai jellemző méretezett értékéhez viszonyítva legalább 25%-os mennyiségben olyan megújuló energiaforrásból kell biztosítani, amely az épületben keletkezik, az ingatlanról származik vagy a közelben előállított. A törvény szerint az alábbi megújuló energiahordozók vehetők figyelembe: biomassza, biomasszából közvetve vagy közvetlenül előállított energia, a biogázok energiája, fapellet, agripellet; nap-, szél-, vízenergia, geotermális, geotermikus, hidrotermikus, légtermikus energia. Általános véleményként terjedt el, hogy ez kizárólag napelem beépítésével érhető el, ugyanakkor akad más, akár költséghatékonyabb lehetőség a megoldásra, például a hőszivattyús fűtési rendszer. Ezek a megoldások a levegőben, a földben vagy akár a talajvízben rejlő energiát használják föl, s biztosítják a ház fűtését. Mindezt károsanyag-kibocsátás nélkül teszik, sőt jelentős fűtésienergia-megtakarítást biztosítanak, és nyáron akár a légkondicionáló kiváltására is alkalmasak.

Azoknak az épületeknek, amelyek 2021-ben szereznek használatbavételi engedélyt, kötelezően teljesíteniük kell a közel nulla energiaigényű épületek energiahatékonysági előírásait. A követelménynek történő megfelelést az ingatlanra készült energetikai tanúsítványban elért legalább BB (az eddigi szabályozás CC besorolást követelt meg) minősítés igazolja. Ennek az energetikai minősítésnek a hivatalos megnevezése a “Közel nulla energiaigényre vonatkozó követelményeknek megfelelő”. Az előírás új épületek építése mellett meglévő ingatlanok jelentős felújítása esetén is kötelező érvényű. Az új épület természetesen az előírtnál magasabb energiahatékonyságú is lehet, így BB-nél jobb energiaosztályba is tartozhat, rosszabba azonban nem. Ha AA, vagy annál jobb minősítést szeretne elérni, a fűtési (és hűtési) rendszert helyiségenkénti elektronikus szabályzóval kell ellátni. Az AA osztályú épületekben a fűtési és hűtési rendszereknek minden helyiséghez, illetve a funkciójukban összeegyeztethető helyiségek zónáihoz saját szabályozó kör van rendelve, elektronikus fali érzékelőkkel / vezérlőkkel. A hőtermelő berendezések időjárásfüggő szabályzása is megoldott kell, hogy legyen. Ebből is látszik, hogy kizárólagosan az épület szigetelésének növelésével már nem lehet jobb energetikai besorolású a lakóépület! Az energetikai tanúsítvány beszerzése az építtető feladata, a használatbavétel tudomásulvételének kérelmezésével egyidejűleg.

Ha megújuló energiaforrásból származó energia nincs felhasználva az ingatlanban, a követelményszint nem teljesül, a BB minősítés nem adható ki a használatbavételkor végzett energetikai tanúsítás során, vagyis a lakóépület nem kap használatbavételi engedélyt! Nagyon fontos, hogy a törvény értelmében az új szabályozás minden olyan ingatlanra vonatkozik, amelyek 2020. december 31. után kerülnek átadásra! Ez gyakorlatilag azt jelenti, hogy akár a 2018-ban megtervezett épületeknél is szükség lehet a tervek átalakítására az új szabályzat szerint. Ha nem készül el az épület 2020. december 31-ig, akkor már nem kaphat használatbavételi engedélyt az ingatlan, függetlenül attól, hogy mikor kötött szerződést az építtető a kivitelezővel, vagy mikor kezdődött el a kivitelezés!

Az Europabau szerződésben vállalja, hogy az általunk épített családi házak a 2021. január 1-től érvényes épületenergetikai előírásnak mindenben megfelelnek! Cégünk vállalási ára tartalmazza a levegő-víz rendszerű hőszivattyú minden költségét.